A mendoni se jeni një Analist i mirë? A ka disa tipare, atribute dhe cilësi që mund t’ju bëjnë të shquar në fushën tuaj të zgjedhur?

  1. Të jetë në gjendje të tregojë një histori, por sa më Thjeshtë

“Nëse nuk mund ta shpjegoni thjesht, nuk e kuptoni mjaftueshëm” – Albert Einstein

Të dhënat kanë nevojë për dikë që t’i qartësojë dhe thjeshtojë ato në një mënyrë që linja e biznesit, menaxherët e projektit dhe ekipi i projektit do ta kuptojnë. Një analist i mirë duhet të jetë në gjendje të komunikojë ose paraqesë ide në mënyrë të qartë dhe të sigurt, në mënyrë që një audiencë jo-teknike ta kuptojë lehtë çështjen dhe gjithashtu.

  1. Kushtojini vëmendje Detajit

Një analist i mirë duhet t’i kushtojë vëmendje detajeve, kjo mund ta ndihmojë atë ose atë të pyesë ose të menaxhojë ngjarje të dyshimta gjatë çdo projekti të analizës së të dhënave për të shmangur bërjen e një gabimi të kushtueshëm.

  1. Bëhuni tru tregtar

Një analist i mirë i të dhënave duhet të ketë një kuptim të vendosur të operacioneve të biznesit. Analisti duhet të njohë dhe diferencojë ndikimin e vërtetë të analizës së tyre dhe mënyrën se si mund të ndikojë në vendimet e organizatave komerciale.

  1. Bëhuni krijues me të dhënat

Aftësia për të demonstruar aftësinë dhe zotërimin e të dhënave për manipulimin e të dhënave për të zgjidhur ose për t’iu përgjigjur pyetjeve të organizatave duhet të jetë një zakon i një analisti të mirë. Është e rëndësishme të jesh në gjendje të shikosh një mendim ose veprim të ndashëm, të shohësh modelin që njerëzit e zakonshëm do ta injorojnë dhe gjithashtu të përkthejnë ato model më pak të dukshëm në kuptime biznesi. Rrallë shohim njerëz të lindur me këtë aftësi, por kjo mund të zhvillohet.

  1. Bëhu një Person i Popullit

Një analist i mirë duhet të jetë miqësor pasi ai ose ajo do të jetë burri / gruaja e mesme midis njerëzve dhe linjës së biznesit. Kjo do të përmirësojë angazhimin e tij me njerëzit në mënyrë që të kuptojë lehtë kërkesat e biznesit dhe për të ofruar një projekt të jashtëzakonshëm të analizës së të dhënave.

  1. Vazhdoni të Mësoni Aftësi të reja

Një analist i mirë nuk duhet të qëndrojë kurrë në dafinat e tij. E gjithë bota e analizave të të dhënave është shumë dinamike dhe ndryshon shumë. Prandaj, për të qenë të veçantë midis të tjerëve, duhet të vazhdoni të zhvilloni vetveten dhe të ndërtoni kapacitete për sa i përket aftësive teknike.

Një analist i mirë nuk duhet të jetë kurrë i kënaqur të bëjë të njëjtat gjëra në të njëjtën mënyrë çdo herë.

  1. Mos kini frikë të bëni gabime, mësoni nga ata

Një analist i mirë nuk duhet të ketë kurrë frikë të bëjë gabime. Sapo të bëni gabime, pranojeni dhe mësoni prej tij. Përvoja është ajo që ju merrni kur nuk e merrni atë si duhet herën e parë. Nëse nuk keni frikë të bëni gabime, kjo do t’ju ndihmojë të dëshironi të provoni një mënyrë të re ose sfidë të re e cila më pas do të jetë pjesë e përvojës suaj.

  1. Di kur të Ndalet

Së fundmi, një analist i mirë duhet të jetë në gjendje të dallojë kur e mira është mjaft e mirë kur jep një projekt të analizës së të dhënave. Shembull, nëse gjatë një projekti, zgjidhja që keni dorëzuar është tashmë 80% e kënaqshme. Nëse përpjekja për të shtuar 20% të mbetur do t’ju kushtojë 50% shtesë të kohës ose energjisë dhe burimeve tuaja, një analist i mirë i të dhënave duhet të jetë në gjendje të marrë një vendim për ofrimin e vetëm 80% pasi është mjaft i mirë, prandaj ri-investoni çdo kursime shtesë ose kohë në përparësitë e tjera të projektit.