Një histori e shkurtër e Wall Street.

Wall Street është është emri i një rruge në Manhatanin e poshtëm që është shtëpia e Bursës së Nju Jorkut dhe institucioneve financiare që kanë ekzistuar me shekuj. Wall Street është gjithashtu një metonimi për financat e tregut të kapitalit. Termi përdoret shpesh për të përshkruar një person, institucion ose aktivitet të lidhur me financa të larta dhe bankare.

Wall Street ekziston  për tre qëllime kryesore:

  1. Të krijojë një treg për institucionet për të mbledhur kapital përmes një zone të centralizuar tregtare që lidh kursimtarët e kapitalit me ata që duan të mbledhin kapital. Tregtimi në Wall Street mund të vijë në shumë forma, duke përfshirë por pa u kufizuar në emetimin e obligacioneve ose shitjen e pronësisë në një biznes përmes emetimit të aksioneve.
  2. Të lehtësojë një treg sekondar për pronarët ekzistues të aksioneve dhe obligacioneve për të gjetur palë të gatshme për të blerë letrat me vlerë në mënyrë që ata të mbledhin para. Ky lehtësim i bën tregjet më të suksesshme, pasi investitorët kanë më shumë besim në aftësinë për të përdorur portofolin e tyre si burim i likuiditetit.
  3. Të ndihmojë ata që dëshirojnë të transferojnë në punë për të investuar kapitalin e tyre në mënyrë që klienti të përqendrohet në karrierën ose aktivitetin e tij kryesor. Ky kontraktim ndonjëherë bëhet përmes tregtarëve të ndërmjetësimit. Gjithnjë e më shumë, kjo bëhet përmes këshilltarëve të regjistruar të investimeve të lidhur me një detyrë fiduciare për të vendosur interesat e klientëve mbi ato. Këshilltarët e tillë përfshijnë ata që janë kryesisht kompani të menaxhimit të aseteve.

Wall Street është në thelb një depo për investime në një larmi të letrave me vlerë të ndryshme. Kur njerëzit mendojnë për Wall Street, ata zakonisht kanë në mendje tregun sekondar , blerjen dhe shitjen e aksioneve ekzistuese të aksioneve të papaguara nga investitorë individualë përmes llogarive të tyre të pensionit dhe brokerimit. Ata janë veçanërisht të interesuar për luhatjet ditore të indekseve kryesore të tregut të aksioneve, të tilla si Dow Jones Industrial Average dhe S&P 500.

Wall Street ka qenë selia historike e disa prej brokerimeve dhe bankave më të mëdha të investimeve në SHBA dhe është gjithashtu shtëpia e Bursës së Nju Jorkut. Wall Street shpesh është në kontrast me Main Street, një metaforë për bizneset e vogla dhe kompanitë, dhe investitorët individualë dhe punonjësit.

Një karrierë në Wall Street nuk ia vlen – ajo nuk i kontribuon askujt përveç disa njerëzve në krye. Ju nuk do të fitoni aq shumë sa media dëshiron të portretizojë – maksimumi, ndoshta, 90,000 dollarë si një analist, dhe ato pozicione janë kryesisht të rezervuara për studentët e Harvardit dhe të ngjashme. Eshtë e vështirë, pothuajse e pamundur të gjesh një punë në Wall Street nëse je i huaj.

Një raport nga Kontrolli i Shtetit të New York-ut tha të hënën se paga mesatare e Wall Street u rrit me 13% në 2017 në 422,500 dollarë, kompensimi më i lartë që nga viti 2008. Pjesa më e madhe e kësaj rritjeje në pagën e shtëpisë erdhi nga shpërblimet, të cilat u rritën me 17% vitin e kaluar mesatarisht në 184,000 dollarë, e cila ishte edhe më e larta në një dekade.

Një mur aktual ekzistonte në rrugë nga 1685 deri në 1699. Gjatë shekullit të 17-të, Wall Street ishte një treg i tregtisë së skllevërve dhe një vend i tregtimit të letrave me vlerë, si dhe vendndodhja e Federal Hall, bashkia e parë e qytetit të Nju Jorkut.