Paketa 1

100

Muaj
 1. Organizim të Dhënash
 2. Përpunim të Dhënash
 3. Statistika Përshkuese
 4. Indikatorë të Përgjithshëm të Ekonomisë

Paketa 2

250

Muaj
 1. Organizim të Dhënash
 2. Përpunim të Dhënash
 3. Statistika Përshkuese
 4. Indikatorë të Përgjithshëm të Ekonomisë
 5. Analizë Grafike e të Dhënave
 6. Identifikimi i Problematikave të Përgjithshme
 7. Krahasmi me të Dhënat

Paketa 3

500

Muaj
 1. Organizim të Dhënash
 2. Përpunim të Dhënash
 3. Statistika Përshkuese
 4. Indikatorë të Përgjithshëm të Ekonomisë
 5. Analizë Grafike e të Dhënave
 6. Identifikimi i Problematikave të Përgjithshme
 7. Krahasmi me të Dhënat
 8. Identifikim i Detajuar i Problemeve Specifike
 9. Analizë e Detajuar Grafike e Situatës
 10. Modelim Statistikor
 11. Forecasting

Abonim

30-300

Muaj
 1. Newsletter
 2. Indikator të Përgjithshëm Ekonomik
 3. Indikator Specifik Ekonomik
 4. Të Dhëna Makro
 5. Parashikim dhe Trend