Rs-service
Drejtimi dhe suksesi i çdo biznesi varet nga marrja e vendimeve të duhura strategjike. Mënyra më e mirë për të kuptuar mundësitë tuaja është të merrni vendime të informuara që do t’iu japin përgjigje pyetjeve tuaja.
Rs-service
TheCityStats ofron mbledhje sasiore dhe cilësore të të dhënave dhe shërbime të punës në terren për organizatat në Shqipëri dhe ndërkombëtarisht. Ne marrim pyetësorët / udhëzuesit e diskutimit të klientit dhe mbledhim të dhënat.
Rs-service
Forma e analizës përcaktohet nga qasja specifike cilësore e marrë (studimi në terren, biografia, etj.) dhe forma e të dhënave (shënime në terren, dokumente, etj.).
Rs-service
Studimi i tregut lejon një kompani të zbulojë tregun e synuar dhe të marrë mendime dhe reagime të tjera nga konsumatorët në lidhje me interesin e tyre për produktin ose shërbimin.

Rs-service
Analiza e të dhënave është procesi i zbatimit sistematik të teknikave statistikore dhe / ose logjike për të përshkruar dhe ilustruar, kondensuar ,përmbledhur dhe vlerësuar të dhënat.
Rs-service
Të dhënat janë karakteristika ose informacione, zakonisht numerike, që mblidhen përmes vëzhgimit. Në një kuptim më teknik, të dhënat janë një grup vlerash të variablave cilësorë ose sasiorë për një ose më shumë persona ose objekte.
Rs-service
Ju duhen njohuri: ne kemi zgjidhje. Në një botë tregjesh që përjetojnë ndërprerje dhe ndryshime të përditshme, mbledhja e të dhënave të besueshme, të dobishme dhe tërheqëse për njohuri më të thella, është një mjet i dobishëm për suksesin.
Rs-service
Vizualizimi i të dhënave është paraqitja grafike e informacionit dhe të dhënave. Duke përdorur elemente vizualë si grafikët dhe hartat, mjetet e vizualizimit të të dhënave ofrojnë një mënyrë të arritshme për të parë dhe kuptuar trendet, skajet dhe modelet në të dhëna.

Procesi

Si funksionon

Process Image

Kërkim Tregu

Zbuloni mundësi të reja përmes hulumtimit të tregut, anketimit të audiencës, analizave të të dhënave dhe të dhënave për reagimet e klientëve.

Process Image

Ndërtoni Biznesin Tuaj

Krijoni produkte ose shërbime jashtë kutisë duke përdorur të dhëna për nevojat e klientëve dhe duke ndërvepruar me audiencat e synuara.

Process Image

Përmirësoni Përvojat

Rritni konvertimin përmes përcjelljes, analizimit dhe përmirësimit të përvojës së klientit.

Le të fillojmë projektin tuaj

Mos humb më shumë kohë! Le të diskutojmë kërkesën tuaj!